นาย ดนุพล สยามวาลา ผู้จัดการทั่วไปบริษัทไอซ์ โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัทไอซ์ โซลูชั่นเป็นบริษัทที่เปิดขึ้นเพื่อให้บริการติดตั้ง และให้คำปรึกษาสำหรับการใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สในองค์กรที่ต้องการใช้ ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย หลังจากได้ทดลองใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวในบริษัทดีเอชเอ สยามวาลา แล้วพบว่า ได้ผลดี โดยขณะนั้นใช้โปรแกรมเรดแฮ็ด (Redhat)

เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับเมลเซิร์ฟเวอร์ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ได้มาก จึงได้หันมาเริ่มให้บริการแก่องค์กรอื่นๆ เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

อย่าง ไรก็ตาม ภายหลังเปิดธุรกิจโอเพ่นซอร์สขึ้น ได้พบปัญหาว่า คนส่วนใหญ่คาดหวังว่า โอเพ่นซอร์สเป็นซอฟต์แวร์ฟรี ที่จะสามารถนำมาใช้งานแทนซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ และซอฟต์แวร์ในเชิงพาณิชย์อื่น ๆ ที่มีราคาแพง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การติดตั้งและการใช้งานโอเพ่นซอร์ส ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนั้นจึงต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ทั้งนี้ จากการประเมินตลาดพบว่า เครื่องเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรต่างๆร้อยละ 30-40 ยังใช้ซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ ส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มองค์กรที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สเป็นทางเลือกที่สำคัญ

นายดนุพล ยังกล่าวด้วยว่า อยากให้คนไทยที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส หันมาเปิดธุรกิจให้บริการมากขึ้น เพื่อสร้างสนองความต้องการของตลาด และสร้างกระแสความนิยมในซอฟต์แวร์ประเภทนี้ให้มากขึ้น โดยขณะนี้บริษัทไอซ์ โซลูชั่น มีทีมงานที่เชี่ยวชาญโอเพ่นซอร์สเพียง 4-5 คนเท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด จึงนับเป็นโอกาสสำหรับผู้เชี่ยวชาญโอเพ่นซอร์สที่จะสร้างธุรกิจนี้ขึ้นมา ใหม่
ที่มา : sanook hi-tech