ประคองโอเพ่นซอร์สไต่บันไดฝันประคบประหงมกิจการโอเพ่นซอร์ส พร้อมกับพกพาความหวัง ความฝันที่จะสร้าง และผลักดันโอเพ่นซอร์สเป็นทางเลือกใหม่ ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นมาถึงวันนี้ ก้าวสู่ปีที่ 8 “นายดนุพล สยามวาลา” กรรมการผู้จัดการ บริษัทไอซ์ โซลูชั่น จำกัด บอกว่า ทำโอเพ่นซอร์ส ยังไม่รวย แค่ไปได้ แต่ไม่ถึงกับขยายสาขา และกิจการเป็นเรื่องเป็นราว

“8 ปีที่ผ่านมา การเติบโตเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆ จากเพียว อิมพลีเม้นเตชั่น ไปสู่ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ ให้บริการโดยเอาอินฟราสตรักเจอร์ ฮาร์ดแวร์ เน็ตเวิร์ค ซิเคียวริตี้ มาเป็นยอดขายสนับสนุนโอเพ่นซอร์ส สู่การทำแอพพลิเคชัน โดยนำโอเพ่นซอร์สมาใช้มากขึ้น เป็นเครื่องมือพัฒนา เท่ากับเริ่มจากฐานเล็ก ไปสู่ฐานที่กว้าง และหลากหลายขึ้น ถึงตอนนี้ ภาพชัดขึ้น มีโปรดักท์ ไลน์ชัด”

ลูกค้าใหญ่-งานสำคัญ
ขณะ ที่ลูกค้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ขึ้น มีบริษัทข้ามชาติมากขึ้น จากแรกก่อตั้งบริษัทเคยหวังสูงจะได้ลูกค้าองค์กรใหญ่ มาถึงปัจจุบันก็มีแล้ว โดยเป็นบริษัทเครื่องสำอางข้ามชาติ เชนร้านอาหารขนาดใหญ่ ที่ให้ทำระบบเชื่อมข้อมูลหน้าร้าน กับสำนักงานส่วนหลัง ระบบสื่อสารทางอีเมลที่มีพนักงานเกือบ 3 พันคน ระบบบริหารจัดการเอกสาร และทำระบบเมลให้แก่ธนาคารของรัฐ การมีลูกค้าขนาดใหญ่ เป็นฐานอ้างอิงให้แก่บริษัท ทำให้ลูกค้าอื่นๆ ยอมรับโอเพ่นซอร์สมากขึ้น

“เริ่ม แล้วเหมือนยาเสพติด จะขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้ง อาจแตกต่างตอนแรกรับเข้ามาใช้ แต่เมื่ออิมพลีเมนต์แล้วไปเร็ว ใช้แล้วสบายใจ ไม่มีบีเอสเอมาตรวจจับ บริษัทไฟแนนซ์แห่งหนึ่งก็ใช้โอเพ่นซอร์ส มูลค่าเป็นสิบล้านบาท ทดแทนระบบ 4-50 ล้านบาท”
ปัจจุบัน มีงานสำคัญที่เห็นได้ชัดคือ การนำระบบเมลมาทำระบบสำรองข้ามไซต์ จากเดิมเคยเห็นโอเพ่นซอร์สเป็นของเล่น ก็มาทำระบบอีอาร์พี (Enterprise resource planning) ระบบงานขาย ระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งโอเพ่นซอร์สไม่ต่างจากระบบใหญ่ เท่ากับยกระดับจากเรื่องพื้นฐานสู่งานที่สำคัญมากขึ้น

หน่วยสนับสนุนหน้าเดิม
เรื่อง ดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกับต่างประเทศ แม้ไม่เร็วเท่า มีความก้าวหน้า คนเริ่มเข้าใจ และเห็นคุณค่า จากของฟรี ก็เปลี่ยนทัศนคติ แต่การสนับสนุนยังเป็นหน่วยงานเดิมๆ อย่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ส่วน การสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (ซิป้า) ควรขับเคลื่อนกลไกโดยรวม ไม่ใช่มองตัวเองเป็นเฟืองตัวหนึ่ง แต่ต้องเป็นกลไกหมุนโอเพ่นซอร์สทั้งระบบ หากก็เห็นความพยายามที่จะทำ ด้านหน่วยงานรัฐอื่นๆ ส่วนหัวก็มีทิศทางไปโอเพ่นซอร์ส ซึ่งน่าจะจับมาเป็นแผนกลาง และทำเป็นแอพพลิเคชั่น ทูลส์ ให้ไปด้วยกัน
ฝั่ง ของเอกชนเองได้ตั้งชมรมผู้ประกอบการโอเพ่นซอร์ส (BOSS) สังกัดสมาคมสมาพันธ์โอเพ่นซอร์สแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนโอเพ่นซอร์ส ให้รับงานโครงการใหญ่ได้ จากเดิมที่เป็นไปไม่ได้ ประกอบกับผู้ใช้มั่นใจมากขึ้น ผู้พัฒนาและผู้ผลิตก็มีโอกาสมากขึ้น ด้วยการทำแผนงานสร้างความต้องการและจับคู่ความต้องการของตลาด ควบคู่การเปิดสถาบันฝึกอบรม สร้างหลักสูตรกลางโอเพ่นซอร์สแต่ละสาย และกำลังติดต่อสถาบันฝึกอบรมของเนคเทค และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (ซอฟต์แวร์พาร์ค) เพื่อจัดฝึกอบรมร่วมกัน หลักสูตรการอบรมปัจจุบันเป็นเรื่องโอเพ่นออฟฟิศ การทำพัฒนาเว็บ และลีนิกซ์ ซึ่งจะขยายขอบเขตการอบรมเพิ่มขึ้น ด้วยการทำลีนิกซ์เชิงลึก ได้แก่ คลาวด์ คอมพิวติ้ง

รัฐต้องให้ข้อมูลชัดเจน
เขา กล่าวด้วยว่า ไทยต้องการลดการละเมิด แต่มีทางเลือกกี่ทางให้ผู้ใช้ที่รู้แต่ว่าบีเอสเอมาเมื่อไรต้องถูกจับ รัฐต้องทำหน้าที่ป้อนข้อมูล ในหนึ่งองค์กรควรมีทางเลือก 2 ทาง ใช้ซอฟต์แวร์ให้คุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นคอมเมอร์เชียล ซอฟต์แวร์ หรือโอเพ่นซอร์ส
“หน่วยงานไหนใช้คอมเมอร์เชียลซอฟต์แวร์เต็มประสิทธิภาพ ต้องปล่อยให้ใช้ไป ส่วนที่ใช้แค่ 20-30% ต้องหาทางเลือกอื่นให้ เดิมไมโครซอฟท์ กับโอเพ่นซอร์สอยู่ด้วยกันไม่ได้ แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นทั้งคู่เริ่มเข้าหากัน จะอยู่ด้วยกันได้ เมื่อคลาวด์เกิดอีกไม่เกิน 3 ปี”

ข้อมูลจาก : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์