กลุ่มโอเพ่นซอร์สผลักดันให้รัฐประกาศใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่น ซอร์สเป็นนโยบายระดับชาติ เริ่มจากให้หน่วยราชการใช้โปรแกรมสำหรับใช้ในสำนักงาน หรือชุดออฟฟิศก่อน หลัง จากมั่นใจค่อยเปลี่ยนมาใช้เต็มรูปแบบ หนทางในการส่งเสริมให้คนไทยพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ต้องผลักดันให้คนไทยหันมาใช้ซอฟต์แวร์ที่ผลิตขึ้นโดยคนไทย

ซึ่งตลาดซอฟต์แวร์ นั้นมีผู้ผลิตจำนวนมาก แต่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ ซอฟต์แวร์ที่ผลิตขึ้นโดยเอกชนจากต่างประเทศ อาทิเช่น วินโดวส์ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ผลิตโดยบริษัท ไมโครซอฟท์ฯ และซอฟต์แวร์ฟรีหรือโอเพ่นซอร์ส ซอฟต์แวร์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ผลิตจากโปรแกรมเมอร์ ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเปิดให้คนทั่วไปใช้งานแบบฟรี

ในแต่ละปีคนไทยจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ เป็นมูลค่ามหาศาล หากคิดสัดส่วนค้าซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ พบว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่องราคา 20,000 บาท ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์มีมูลค่าประมาณ 5,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 จากมูลค่าเครื่อง หนทางในการลดค่าใช้จ่ายสำหรับองค์กรจึงต้องเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์โอ เพ่นซอร์สแทน

นายดนุพล สยามวาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอซ์ โซลูชั่น จำกัด ในฐานะสมาชิกกลุ่ม Business Opensource Society หรือ BOS กล่าวถึงวิธีการในการส่งเสริมการใช้โอเพ่นซอร์สว่าจะต้องให้รัฐบาลประกาศให้ ใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส เป็นนโยบายระดับชาติ โดยเฉพาะให้หน่วยราชการเริ่มเปลี่ยนมาใช้โอเพ่นซอร์ส ทดแทน การซื้อซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ

ทั้งนี้ กลุ่มฯ ยังไม่หวังให้รัฐบาลประกาศแนวทางนี้ในระยะเวลาอันใกล้ๆ นี้เนื่อง จากผู้นำด้านการเมืองไทยที่มีบทบาทตอนนี้ยังไม่เข้าใจถึงลักษณะของระบบโอ เพ่นซอร์ส อย่างแท้จริง

นายดนุพลกล่าวว่าปกติภาครัฐจะสั่งซื้อซอฟต์แวร์จากต่างประเทศมาพร้อมกับ คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งาน ซึ่งในคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องประกอบไปด้วย ระบบปฏิบัติการหรือโอเอส และชุดโปรแกรมการใช้งานในออฟฟิศ เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ เวอร์ชั่นต่างๆ

“จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทำได้ ทันทีโดยเริ่มจากการเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมสำหรับใช้ในสำนักงานหรือชุดออฟฟิศ เนื่อง จากเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้งานทุกเครื่องและเป็นโปรแกรมที่ไม่มีความ ยุ่งยากในการใช้งาน หากเริ่มต้นแล้วพบว่าใช้งานได้ดี เอกชนก็จะเปลี่ยนมาใช้งานเหมือนกันเพราะจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในองค์กรได้เป็น จำนวนมาก”

ก่อนหน้านี้ นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีเอส ล็อกซ์ อินโฟ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนให้รัฐบาลและหน่วยราชการ รวมถึงเอกชนไทยเปลี่ยนมาใช้โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์เพราะจะช่วยลดค่าใช้จ่ายใน สำนักงานได้เป็นจำนวนมาก แต่เหตุที่เอกชนไทยไม่ใช้ซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ เพราะลูกค้าและหน่วยราชการยังไม่เปลี่ยนมาใช้โอเพ่นซอร์ส ทำให้ซีเอสฯจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์จากต่างประเทศอยู่

นายดนุพลกล่าวว่าจากการหารือกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องพบว่า เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย หรือซอฟต์แวร์ปาร์ค รวมถึง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค ล้วนส่งเสริมให้มีการผลักดันให้หน่วยราชการ หันมาใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส แทนการใช้ซอฟต์แวร์จากต่างประเทศหรือซอฟต์แวร์เถื่อน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ กล่าวว่ากลุ่มฯ จะเดินหน้าหารือกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ส่งเสริมการใช้โอเพ่นซอร์สอย่างจริงจังและยั่งยืนต่อไป เพื่อให้การพัฒนาโอเพ่นซอร์สของไทยมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ที่มา : สยามธุรกิจ (6-9 feb 2010)