มีการเรียกร้องกันมาตลอดถึงการหันมาใส่ใจในการที่จะพัฒนาโอเพนซอร์ส (Open Source) ให้เกิดขึ้นในประเทศอย่างจริงจัง แต่พัฒนาการของไทยถือว่าล่าช้าอย่างมาก โดยล่าช้ากว่ามาเลเซีย หรือแม้กระทั่งเวียดนามด้วยซ้ำ ทั้งที่ทั้ง 2 ประเทศเริ่มคิดเรื่องนี้ทีหลังไทยหลายก้าว เหตุผลเพราะอะไรนั้น คุณดนุพล สยามวาลา กรรมการผู้จัดการบริษัท ICE Solution

ซึ่งคลุกคลีอยู่ในวงการดังกล่าวมานานสะท้อนภาพเอาไว้อย่างน่าสนใจ

โมเดลการเกิด Open Source ในประเทศไทย

โมเดล การเกิด Open Source ต้องอาศัยการ ผลักดัน 3 องค์ประกอบด้วยกันคือ 1. รัฐบาล (Government) 2. สถานศึกษา (Education) 3.ภาคธุรกิจ (Business) ซึ่งการพัฒนา ต้องอาศัย 3 ส่วนนี้ พัฒนาไปด้วยกัน ภาพประเทศไทยธุรกิจทางด้าน Open Source กำลังขยายตัว แต่ไปได้ช้าเพราะภาพการพัฒนาไม่ได้ไปด้วยกันทั้ง 3 ส่วน เป็นที่ทราบกันดีว่าในประเทศไทยเราจะมี Software ค่ายยักษ์ใหญ่ปิดทางการพัฒนาทั้ง 3 ส่วน เช่นใน ทางรัฐบาล มีการส่งเสริม eGovernment หรือ Web Service (.Net) จึงไม่มีการประกาศ Open Source ให้เป็น Software แห่งชาติ ทางด้านการศึกษา อาจารย์สอนเน้น .Net ปลูกฝังให้นักศึกษาใช้ .Net หรือมีการแจก Software ให้โรงเรียนต่างๆ ซึ่งผู้ประกอบการ Open Source ในประเทศไทยคงยังไม่มี กำลังทรัพย์เพียงพอที่จะแจก Software อย่างนั้นได้
ทางด้านผู้ ประกอบการ SI ส่วนใหญ่ คงยังคุ้นเคยและพัฒนา .Net ซะมากกว่า ส่วนผู้ใช้งานก็ไม่คุ้นเคยเลยไม่นิยมใช้
จึง ทำให้การ พัฒนา OpenSource ในประเทศเราไปได้ช้าและไม่ต่อเนื่อง เพราะหลายคนยังไม่มั่นใจและคุ้นเคยเท่าไร ผิดกับในต่างประเทศ อาทิ ประเทศเวียดนาม รัฐบาลมีการประกาศนโยบายหลักในการใช้ Open Source เป็น Software แห่งชาติ และรัฐบาลมีควาามเป็นกลาง หลังจากประกาศใช้เพียง 2 ปี สามารถเปลี่ยนการทำงานมาใช้ Linux เยอะมาก มีการเกิดของนักพัฒนาระบบจำนวนมาก หรือ ประเทศมาเลเซียเอง รัฐบาลมีความเป็นกลาง ทั้ง MircoSoft และ Linuxทางการตลาดมีการออกโปรโมชั่นตลอด ซึ่งประเทศมาเลเซียเคยมาดูงานจากประเทศไทยเรียนรู้ถึงปัญหาและนำไปปรับใช้ จนปัจจุบัน การใช้ Open Source ก้าวหน้าไปกว่าเรา “ช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเคยออกคอมพิวเตอร์เอื้ออาทร ใช้ Open Source ถ้าเคยจำกันได้ พบว่ามีผู้สนใจซื้อจำนวนมากแต่ปัญหาคือไม่มีการ Support หรือการ Training การใช้งาน จึงทำให้ประชาชนที่ซื้อไปใช้ใช้กันไม่เป็น และขยาดกลัว Open Source กันหมด”

ถ้าจะให้ประชาชน เกิดการตื่นตัว Linux จะต้องเริ่มจากอะไร

จาก ตัวอย่าง ประเทศจีน เขาประกาศให้เป็น OS ของชาติ ประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่ มีประชากร เยอะ ค่อนข้างที่จะอนุรักษ์นิยมรักชาติ การเกิดนักพัฒนาจึงทำได้เร็ว และการใช้งานก็ มีประสิทธิภาพหรืออย่างประเทศมาเลเซียเอง มีการ Promote นักพัฒนา ส่ง Software ออกขายต่างประเทศ ส่วนนักพัฒนาประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็น Drap and Drop ประมาณ 75 % อีก 25% ซึ่งเป็นส่วนน้อยที่สามารถ Creative Product ได้ ซึ่งICE Solution เป็นนักพัฒนาส่วนน้อยนี้

ทราบ ว่า ขณะนี้ ICE Solution ได้เป็น ISV ของ RedHat ด้วย ไม่ทราบว่าเป็นมาอย่างไร

ICE Solution เลือก RedHat มาพัฒนาเพราะ เป็นที่ยอมรับในประเทศไทยหรือทั่วโลกประมาณ 70 ? 80 % ถึงความสามารถของเอ็นจิ้นและประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งเราได้นำมา พัฒนาต่อยอด เป็นแอพพลิเคชั่นฝีมือคนไทย จนได้รับการยอมรับจาก Red Hat ได้เป็น ISV Red Hat รายแรกในประเทศไทยด้วย ซึ่ง Product ของเรามีหลายกลุ่ม ตั้งแต่ กลุ่ม SME ธุรกิจขนาดเล็ก แต่มีจำนวนมากในบ้านเราหรือ กลุ่ม Enterprise ขนาดใหญ่

จุดเด่นของ ICE Solution ที่ได้รับการยอมรับจาก RedHat

บริษัท มีทีม พัฒนาที่เข้าใจและคุ้นเคยกับ OpenSource และพฤติกรรมลักษณะการทำงานของคนในองค์กรเป็นอย่างดี เพราะเราเป็นทีมพัฒนามาจาก บ.ดี .เอช.เอ สยามวาลา จำกัด เราศึกษา Linux มานานกว่า 7 ปีแล้ว ซึ่งสยามวาลาได้ใช้แอพพลิเคชั่นที่เราเป็นผู้พัฒนาเกือบทุกส่วนของการทำงาน เรามีกรณีศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างของสยามวาลาในการพัฒนาโซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์ ความต้องการขององค์กรส่วนใหญ่ ที่สำคัญคือเรื่องการ Support หลายคนกลัวการบริการหลังการขายหรือบริษัทอาจปิดตัวลง หากสายป่านไม่ยาว แต่ไอซ์โซลูชั่นรับประกันเรื่องนี้เพราะ เราเป็นทีมต้อง Support บริษัทแม่ คือสยามวาลา อยู่ จึงสามารถการันตีความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าได้

วางอนาคตของ ICE Solution ไว้อย่างไร

ผม คาดหวังนำโซลู ชั่นที่พัฒนาโดยคนไทยออกสู่ตลาดต่างประเทศภายใน 3 ปี เป็นที่ยอมรับขององค์กรต่างๆ ขณะนี้เรามีลูกค้าเกรด A ช่วยดู Product ให้เราด้วยว่าขาดอะไร เพิ่มเติมส่วนไหน ซึ่งเราถือว่าลูกค้าพวกนี้คือลูกค้าเกรด A เรามีลูกค้าเกรด A อยู่หลายที่ เหมือนกัน ลูกค้าจำนวนนี้คือลูกค้าที่ใช้โซลูชั่นต่อยอดไปเรื่อย ๆ ช่วยเราแก้ไขและปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการขององค์กรทั่วไป