Category

Displaying categories
ices_vision
More

ไอซ์โซลูชั่น ส่องอนาคต

ยังมีความเข้าใจผิดกัน อยู่พอสมควร กับเรื่องของซอฟท์แวร์ โอเพนซอร์ส หรือซอฟท์แวร์ที่เป็นระบบเปิด ว่าเป็น “ของฟรี” ที่เอามาใช้ในองค์กร ขนาดใหญ่แล้วจะมีปัญหา ไม่สามารถควบคุมได้ จึงน่าจะสามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลหรือองค์กรขนาดเล็กเท่านั้น ความจริงแล้วโอเพนซอร์สสามารถพัฒนาให้สามารถใช้งานกับองค์กรขนาดใหญ่ได้ แต่ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี และผู้ดูแลระบบต้องมีความรู้พอสมควร และแน่นอนว่า การบริหารจัดการดังกล่าว ก็จำเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เรียกว่า “ค่าบริการ” อยู่บ้าง ดัง นั้น จึงมีคนไอทีส่วนหนึ่งที่เห็นโอกาสทางธุรกิจในเรื่องนี้ จัดตั้งบริษัทให้บริการการบริหารจัดการระบบที่ใช้ซอฟท์แวร์โอเพน ซอร์ส ขึ้นมา ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลที่จำกัดจำเขี่ย แต่ก็สามารถฝ่าฟันมาได้ หนึ่ง ในนั้นคือ บริษัท ไอซ์โซลูชั่น จำกัด ซึ่งทำธุรกิจนี้มากหลายปีแล้ว วันนี้ธุรกิจของพวกเขาเป็นอย่างไร ต้องต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคอย่างไร และมีมุมมองอย่างไรกับอนาคตของโอเพน ซอร์สในบ้านเรา เชิญติดตามได้จากบทสัมภาษณ์ “ดนุพล สยามวาลา” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซ์โซลูชั่น จำกัด ณ บัดนี้… IT Exclusive : กว่าจะมาเป็นไอซ์โซลูชั่นในทุกวันนี้ มีที่มาอย่างไร? ดนุ พล :

oss_thai
More

โอเพนซอร์สไทยทำไมถึงล่าช้า

มีการเรียกร้องกันมาตลอดถึงการหันมาใส่ใจในการที่จะพัฒนาโอเพนซอร์ส (Open Source) ให้เกิดขึ้นในประเทศอย่างจริงจัง แต่พัฒนาการของไทยถือว่าล่าช้าอย่างมาก โดยล่าช้ากว่ามาเลเซีย หรือแม้กระทั่งเวียดนามด้วยซ้ำ ทั้งที่ทั้ง 2 ประเทศเริ่มคิดเรื่องนี้ทีหลังไทยหลายก้าว เหตุผลเพราะอะไรนั้น คุณดนุพล สยามวาลา กรรมการผู้จัดการบริษัท ICE Solution ซึ่งคลุกคลีอยู่ในวงการดังกล่าวมานานสะท้อนภาพเอาไว้อย่างน่าสนใจ โมเดลการเกิด Open Source ในประเทศไทย โมเดล การเกิด Open Source ต้องอาศัยการ ผลักดัน 3 องค์ประกอบด้วยกันคือ 1. รัฐบาล (Government) 2. สถานศึกษา (Education) 3.ภาคธุรกิจ (Business) ซึ่งการพัฒนา ต้องอาศัย 3 ส่วนนี้ พัฒนาไปด้วยกัน ภาพประเทศไทยธุรกิจทางด้าน Open Source กำลังขยายตัว แต่ไปได้ช้าเพราะภาพการพัฒนาไม่ได้ไปด้วยกันทั้ง 3 ส่วน เป็นที่ทราบกันดีว่าในประเทศไทยเราจะมี Software ค่ายยักษ์ใหญ่ปิดทางการพัฒนาทั้ง 3 ส่วน เช่นใน

collaboration
More

เทคโนโลยีและการสื่อสารพัฒนาการที่ช่วยต่อยอดธุรกิจ

ระบบ Collaboration ของ ICE Solution ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับองค์กรขนาดย่อมถึงใหญ่ที่มี User ตั้งแต่ 50-5,000 ที่ต้องการสื่อสารกันในองค์กรในรูปแบบต่างๆ เน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม สามารถติดต่อประสานงานกันอย่างง่ายดาย ด้วยการผสมขององค์ประกอบด้านแอพพลิเคชัน อาทิ Enterprise Class Web Base E-Mail , Group Calendaring, Document Flow, Document Tracking, SMSและยังสามารถทำงานร่วมกับระบบใหญ่ๆ อาทิ Microsoft Exchange หรือ Lotus Notes ผ่าน AD ได้” สังคม ภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงเฉกเช่น สถานการณ์ปัจจุบัน ย่อมปฏิเสธ ไม่ได้ว่าการไม่เอาระบบไอทีมาใช้เป็นเรื่องที่สำคัญ เสมือนหนึ่งตัวเชื่อมการทำงานให้ทุกระบบสามารถปฏิบัติ งานสอดคล้องกันได้เป็นอย่างดี การปฏิสัมพันธ์กันระหว่างพนักงานภายในองค์กร การเจรจากันระหว่างคู่ค้า การพัฒนาความสัม- พันธ์ขั้นสูงในเชิงการพาณิชย์ ฯลฯ ระบบไอทีที่ดี ย่อมส่งผลโดยรวมต่อการดำเนินธุรกิจที่ดีควบคู่ไปด้วย และการที่จะช่วยให้ระบบสื่อสารคล่องตัวก็ต้องมีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใน การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น สำหรับในครั้งนี้ทางนิตยสาร Windows ITPro

howto_choose
More

วิธีการเลือกใช้ ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

สวัสดี ครับท่านผู้อ่าน สำหรับฉบับนี้จะขอนำเสนอวิธีในการประเมินผล คัดเลือกซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สโดยจะเปรียบเทียบคุณสมบัติตามความต้องการ ใช้งานด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. เลือกคู่แข่งขัน 2. อ่านบทความประเมินผลการใช้งานที่มีในปัจจุบัน 3. เปรียบเทียบกับโปรแกรมชั้นนำกับความต้องการ 4. วิเคราะห์คู่แข่งขันในเชิงลึก 1. การเลือกคู่แข่งขัน ใน ขั้นแรกนี้เป็นการพิจารณาดูว่าคุณมีทาง เลือกอะไรบ้าง โดยอาจจะถามจากเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน หรือคนรู้จักที่ต้องการใช้หรือเคยใช้โปรแกรมประเภทเดียวกัน เพื่อดูประสบการณ์จากผู้ที่เคยใช้ว่ามีข้อดี-ข้อเสียอะไรบ้าง อีกทางเลือกหนึ่งคือการลิสต์รายชื่อโปรแกรมที่ต้องการจาก แหล่งข้อมูลอินเตอร์เน็ตซึ่งมีอยู่มากมาย โดยควรจะพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่ เป็นที่รู้จักเป็นทางเลือกนึงด้วย เช่น หากคุณกำลังหาเว็บเซิร์ฟเวอร์แต่มองข้าม Apache ที่เป็นผู้นำในตลาดเว็บไปแล้ว ไปเลือกผลิตภัณฑ์อื่นซึ่งอาจจะนำปัญหามาสู่คุณได้ในภายหลัง เพราะการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายจะทำให้ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นสามารถค้นหาทางแก้ไขจากอินเตอร์เน็ตได้ไม่ยากนัก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการค้นหาของคุณมีประสิทธิภาพ คุณควรจะพิจารณาสิ่ง เหล่านี้ประกอบ – หลีกเลี่ยง Search Engine ที่มีผลประโยชน์กับผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่ง เช่น อาจจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือรับค่าโฆษณาจากผลิตภัณฑ์ตัวใดเอาไว้ แล้วเวลาแสดงผลจะแสดงเฉพาะข้อมูลตัวเองไม่แสดงข้อมูลของคู่แข่งขัน แต่กรณีของ Google ถือว่ายอมรับได้ เพราะมีการแยกหน้าโฆษณาออกจากส่วนแสดงผลการค้นหาต่างหาก – พยายามลองใช้ Key word

danupol01
More

ดนุพล สยามวาลา ลูกไม้ (ไกล) ต้น

“มันได้เล่นกับคน มันได้เล่นกับความคิดคนแล้วมันเล่นกับความต้องการของคน แต่ทางอุตสาหกรรมมันเป็นการเล่นกับเครื่องจักร ไปเล่นกับกระบวนการคือทุกอย่างมันฟิกซ์หมด มันไม่แปรผันตามอารมณ์คน ผมก็รู้สึกว่าอันนั้นมันไม่น่าสนใจ ผมก็เลยเปลี่ยนแนวมาศึกษาเรื่องไอที” ดนุ พล เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการผันตัวเองมาจับธุรกิจทางด้านไอทีว่า แม้ครอบครัวจะทำธุรกิจด้านเครื่องเขียน แต่ตัวเองกลับมีความฝันที่อยากทำธุรกิจทางด้านไอที โดยหลังจากจบจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขาก็เริ่มต้นชีวิตการทำงานด้านไอที จากคำชักชวนของอาจารย์ท่านหนึ่ง ทั้งที่ขณะนั้นเขาเองก็ยอมรับว่ายังไม่มีความชำนาญด้านไอทีด้วยซ้ำ “มัน ได้เล่นกับคน มันได้เล่นกับความคิดคน แล้วมันเล่นกับความต้องการของคน แต่ทางอุตสาหกรรมมันเป็นการเล่นกับเครื่องจักร ไปเล่นกับกระบวนการคือทุกอย่างมันฟิกซ์หมด มันไม่แปรผันตามอารมณ์คน ผมก็รู้สึกว่าอันนั้นมันไม่น่าสนใจ ผมก็เลยเปลี่ยนแนวมาศึกษาเรื่องไอที” ดนุพล เล่าถึงความสนใจด้านไอทีที่เริ่มจากการไปช่วยงานอาจารย์ โดย ธรรมเนียมของตระกูล “สยามวาลา” ทายาทแต่ละคนเมื่อเรียนจบแล้วก็มักจะทำงานตามที่ตนเองชอบก่อนที่จะกลับมา ช่วยธุรกิจที่บ้าน ซึ่งก็คือธุรกิจเครื่องเขียน ขณะที่ ดนุพลนั้นแม้จะกลับมาช่วยงานที่บ้านในฐานะ Project Manager เพื่อวางระบบคลังสินค้าแต่เขาก็ยังคงไม่ทิ้งความฝันที่อยากจะเข้าสู่แวดวงไอ ที “จากคนที่ไม่เคยรู้เรื่องระบบโลจิสติกส์ ไม่เคยรู้เรื่องไอทีอะไรเลย ผมต้องมานั่งดีไซน์เองทั้งหมด ตอนนั้นถือว่าเป็นจุดพีคของชีวิตเลย คือทุกอย่างมันพลิกหมดเลย เป็นช่วงที่สนุกได้เรียนรู้เยอะ รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมนึกถึงเรื่องไอทีมาสเตอร์แพลนของบริษัท จนกระทั่งกลายมาเป็นต้นกำเนิดของ ICE Solution ที่เริ่มจากการเป็นแผนกเล็ก ๆ ของสยามวาลา มีพนักงาน 7-8

oss_solution
More

โซลูชันโอเพ่นซอร์สตัวเปิดตลาดแทนลีนุกซ์

แม้คนทั่วไปจะมองว่าลีนุกซ์เป็นฟรีซอฟต์แวร์ สำหรับแก้ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ “ซึ่งบางคนก็มองเพียงเรื่องเสถียรภาพของมัน แต่ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สนั้นขยายตัวออกไปในทุกจุดของโลกไอที องค์กรหลายแห่งที่ถือว่าไอทีเป็นเรื่องสำคัญมาก เริ่ม ต้องการควบคุมปัจจัยตัวนี้ให้ได้มากที่สุด ลีนุกซ์เป็นเหมือนหน้าด่านแรกที่โยงเข้าสู่โลกโอเพ่นซอร์ส ยูสเซอร์กำลังรอดูว่าเวนเดอร์จะมีทิศทางอย่างไรส่วน เวนเดอร์เองก็คอยว่ายูสเซอร์จะยอมรับโอเพ่นซอร์สหรือไม่” ดนุพล สยามวาลา General Manager จาก ICE Solution ซึ่งกำลังผลักดันโซลูชันโอเพ่นซอร์สเข้าสู่ตลาดองค์กรกล่าว “โจทย์ ที่ว่าควรใช้โอเพ่นซอร์สหรือไม่ มักจะมาจากฝ่ายบริหารในองค์กรที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย แต่กลุ่มนี้ก็ยังไม่กล้าตัดสินใจลงไป เพราะไม่แน่ใจว่าเวนเดอร์จะสนับสนุนได้ไหม และยูสเซอร์จะยอมรับหรือไม่ จึงเป็นจุดที่ยังคาราคาซังอยู่ แต่ในปีหน้าผมคาดว่าประเด็นนี้จะชัดเจนขึ้น เนื่องจากโซลูชันจะเป็นตัวเปิดตลาดแทนลีนุกซ์ ซึ่งช่วยให้การเปลี่ยนไปใช้โอเพ่นซอร์สมีประโยชน์ที่จับต้องได้อย่างชัดเจน” และถ้าจะให้ยูสเซอร์ทั้งหมดในองค์กรเปลี่ยนมาใช้ลีนุกซ์เป็นไคลเอ็นต์ ก็คงทำได้ยากมาก “แม้กระทั่งในปีหน้าผมคิดว่าองค์กรก็ยังไม่พร้อม การนำมาใช้จึงต้องเริ่มต้นที่เซิร์ฟเวอร์ก่อน แรงผลักดันจากเวนเดอร์ทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ จะนำตลาดไปสู่จุดสมดุลใหม่ที่มีทั้งระบบดั้งเดิม (Proprietary) และโอเพ่นซอร์ส ผมคาดว่าอาจใช้เวลามากกว่า 3 ปี กว่าที่เราจะไปถึงจุดนั้น เพราะหลายคนยังมองโมเดลทางธุรกิจ (Business Model) ของโอเพ่นซอร์สไม่ออก” “ปัจจัย ขับเคลื่อนโลกโอเพ่นซอร์สมีอยู่ใน 3 มิติคือรัฐบาล เวนเดอร์ และผู้ใช้ (ที่เป็นทั้งผู้ใช้และผู้ผลิตเทคโนโลยีด้วย) ในแผนแม่บทของ ICT ก็ได้กล่าวถึงโอเพ่นซอร์สไว้หลายแห่ง ส่วนเวนเดอร์อย่างแอปเปิลได้พลิก

dhas_it
More

การพัฒนาไอทีของสยามวาลา

ไอทีมีอยู่หลายองค์ประกอบ สรุปคร่าวๆ ได้ดังนี้ 1. Infrastructure 2. Application 3. Business Process และสุดท้าย 4. Information สยามวาลาเอง ได้ยกพื้นฐานด้าน Infrastructure ทั้งหมด และที่ได้ดำเนินการไปแล้ว คือ LAN Cloud, WAN Cloud และปูไปสู่ Outsource ด้าน Security และ Infrastructure บางส่วน ถือเป็นการปรับพื้นฐาน เพื่อรองรับแผนต่อไปของเรา ส่วน ที่ 2 เราได้ปรับภายในใช้ Concept “Smart office” คืออยากให้พนักงานเลิกยึดติดกับ Wire เพื่อปรับวิถีชีวิต ปรับเทคโนโลยีของอุปกรณ์พวก PC หรือ Notebook ให้สามารถทำงานได้ทุกที่ในสำนักงาน เพื่อยกประสิทธิภาพการทำงาน และปรับ Life Style ของการทำงานสบายๆ มากขึ้น ในเรื่องของ Application

oss_uplevel
More

ประคองโอเพ่นซอร์สไต่บันไดฝัน

ประคองโอเพ่นซอร์สไต่บันไดฝันประคบประหงมกิจการโอเพ่นซอร์ส พร้อมกับพกพาความหวัง ความฝันที่จะสร้าง และผลักดันโอเพ่นซอร์สเป็นทางเลือกใหม่ ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นมาถึงวันนี้ ก้าวสู่ปีที่ 8 “นายดนุพล สยามวาลา” กรรมการผู้จัดการ บริษัทไอซ์ โซลูชั่น จำกัด บอกว่า ทำโอเพ่นซอร์ส ยังไม่รวย แค่ไปได้ แต่ไม่ถึงกับขยายสาขา และกิจการเป็นเรื่องเป็นราว “8 ปีที่ผ่านมา การเติบโตเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆ จากเพียว อิมพลีเม้นเตชั่น ไปสู่ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ ให้บริการโดยเอาอินฟราสตรักเจอร์ ฮาร์ดแวร์ เน็ตเวิร์ค ซิเคียวริตี้ มาเป็นยอดขายสนับสนุนโอเพ่นซอร์ส สู่การทำแอพพลิเคชัน โดยนำโอเพ่นซอร์สมาใช้มากขึ้น เป็นเครื่องมือพัฒนา เท่ากับเริ่มจากฐานเล็ก ไปสู่ฐานที่กว้าง และหลากหลายขึ้น ถึงตอนนี้ ภาพชัดขึ้น มีโปรดักท์ ไลน์ชัด” ลูกค้าใหญ่-งานสำคัญ ขณะ ที่ลูกค้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ขึ้น มีบริษัทข้ามชาติมากขึ้น จากแรกก่อตั้งบริษัทเคยหวังสูงจะได้ลูกค้าองค์กรใหญ่ มาถึงปัจจุบันก็มีแล้ว โดยเป็นบริษัทเครื่องสำอางข้ามชาติ เชนร้านอาหารขนาดใหญ่ ที่ให้ทำระบบเชื่อมข้อมูลหน้าร้าน กับสำนักงานส่วนหลัง ระบบสื่อสารทางอีเมลที่มีพนักงานเกือบ 3 พันคน ระบบบริหารจัดการเอกสาร

dhas
More

โอเพนซอร์ซไทยตีปีก ได้เวลาชุบชีวิตใหม่มุ่งสู่ธุรกิจบริการสร้างรายได้แบบยั่งยืน

ผู้ประกอบการโอเพ่นซอร์สไทย คลำทางถูก มองหาโอกาสสร้างรายได้แบบหยั่งยืนจากธุรกิจบริการ ชี้องค์กรกลาง-ใหญ่ รับแรงกดดันเศรษฐกิจ แหปรับระบบมากขึ้น “โอเพนซอร์สดิเวลอปเมนต์” รับงานที่ปรึกษาการบินไทย เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม ด้าน”ไอซ์ โซลูชั่น” ชี้ตลาดคอร์ปอเรตโต ชี้ทางรัฐกระตุ้นระดับรากหญ้า เริ่มจากส่งเสริม อบต. อบจ. ใช้โอเพ่นซอร์ส นายสัมพันธ์ ระรื่นรมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโอเพนซอร์สดิเวลอปเมนต์ จำกัด เปิดเผยกับ”ฐานเศรษฐกิจ”ว่า ทุกวันนี้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยมีความเข้าใจแนวทางอยู่รอดแบบหยั่งยืนจาก การทำธุรกิจบนซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัสข้อมูลหรือโอเพ่นซอร์ส โดยขณะนี้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย เริ่มหันมามุ่งให้ความสำคัญกับธุรกิจบริการบนซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส มากกกว่าพัฒนาระบบงานหรือแอพพลิเคชั่นขึ้นมาเอง เนื่องจากปัจจุบันทั่วโลกมีการพัฒนาระบบงานหรือแอพพลิเคชั่นที่เป็นโอ เพ่นซอร์สออกมาเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งเป็นผลพวงมาจาก ปัญหาขององค์กรต่างๆที่ต้องการปรับเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นโอเพ่นซอร์ส แต่ไม่สามารถเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของตัวเอง จึงมีความต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาแนะนำ หรือให้คำปรึกษา อีกทั้งยังมีความต้องการบริการติดตั้งซอฟต์แวร์ บริการความช่วยเหลือ และบริการฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สให้กับเจ้าหน้าที่หรือ พนักงานในองค์กร ซึ่งจากความต้องการเหล่านี้เปิดโอกาสเปิดช่องทางให้กับผู้ประกอบการ ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สสร้างรายได้แบบยั่งยืนในการให้บริการมากกว่าการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ขึ้นมา” ส่วนแนวโน้มการเติบโตของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สในไทยนั้นปีนี้เริ่มเห็นแนว โน้มการเติบโตชัดเจน โดยองค์กรขนาดใหญ่มีการหันมาใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สมากขึ้น ภายหลังจากที่ได้เห็นความคุ้มค่าในการใช้งาน ซึ่งองค์กรที่เป็นตัวอย่างของการนำโอเพ่นซอร์สไปใช้แล้วประสบความสำเร็จมาก สุด คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ที่มีสามารถช่วยให้กฟผ.ประหยัดค่าใช้จ่ายการลงทุนด้านซอฟต์แวร์ได้ประมาณ 500 ล้านบาท นอกจากนี้จากภาวการณ์ชะลอตัวทางเศรษฐกิจยังเป็นแรงกดดันให้องค์กรจำเป็น ต้อง ลดค่าใช้จ่าย

dhas
More

กลุ่มสยามวาลารุกสู่ธุรกิจโอเพ่นซอร์ส

นาย ดนุพล สยามวาลา ผู้จัดการทั่วไปบริษัทไอซ์ โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัทไอซ์ โซลูชั่นเป็นบริษัทที่เปิดขึ้นเพื่อให้บริการติดตั้ง และให้คำปรึกษาสำหรับการใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สในองค์กรที่ต้องการใช้ ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย หลังจากได้ทดลองใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวในบริษัทดีเอชเอ สยามวาลา แล้วพบว่า ได้ผลดี โดยขณะนั้นใช้โปรแกรมเรดแฮ็ด (Redhat) เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับเมลเซิร์ฟเวอร์ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ได้มาก จึงได้หันมาเริ่มให้บริการแก่องค์กรอื่นๆ เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว อย่าง ไรก็ตาม ภายหลังเปิดธุรกิจโอเพ่นซอร์สขึ้น ได้พบปัญหาว่า คนส่วนใหญ่คาดหวังว่า โอเพ่นซอร์สเป็นซอฟต์แวร์ฟรี ที่จะสามารถนำมาใช้งานแทนซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ และซอฟต์แวร์ในเชิงพาณิชย์อื่น ๆ ที่มีราคาแพง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การติดตั้งและการใช้งานโอเพ่นซอร์ส ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนั้นจึงต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ทั้งนี้ จากการประเมินตลาดพบว่า เครื่องเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรต่างๆร้อยละ 30-40 ยังใช้ซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ ส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มองค์กรที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สเป็นทางเลือกที่สำคัญ นายดนุพล ยังกล่าวด้วยว่า อยากให้คนไทยที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส หันมาเปิดธุรกิจให้บริการมากขึ้น เพื่อสร้างสนองความต้องการของตลาด และสร้างกระแสความนิยมในซอฟต์แวร์ประเภทนี้ให้มากขึ้น โดยขณะนี้บริษัทไอซ์ โซลูชั่น มีทีมงานที่เชี่ยวชาญโอเพ่นซอร์สเพียง 4-5 คนเท่านั้น