บริษัท ไอซ์ โซลูชั่น จำกัด ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ECIT ปี 2553 ซึ่งได้มีการเปิดตัวโครงการฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา งานนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท โดยได้มีการชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงจุดมุ่งหมาย วิธีการดำเนินงาน และประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการในครั้งนี้

ซึ่งโครงการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ คือ ระบบ Collaboration Smart ซึ่งเป็นผลงานที่วิจัยและพัฒนาจาก บริษัท ไอซ์ โซลูชั่น จำกัด
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทซอฟต์แวร์ที่ได้รับคัดเลือกสามารถให้บริการกับธุรกิจ SMEs ในรูปแบบของ Software as a service หรือการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีระบบ Cloud Computing รองรับการใช้งาน โดยธุรกิจ SMEs สามารถใช้บริการซอฟต์แวร์ของคนไทยที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมคัดเลือกมา โดยจะช่วยลดต้นทุนด้านลิขสิทธิ์ , ลดการจัดซื้อเครื่องแม่ข่าย, ลดการจ้างพนักงานดูแลด้านระบบไอี และอื่นๆ เฉลี่ย 400,000 บาท/บริษัท โดยทาง SMEs สามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้ฟรีในระยะเวลา 1 ปี ในปีต่อไป SMEs จะเสียค่าเช่ารายเดือนพร้อมบำรุงรักษา ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรที่เกี่ยวข้องอย่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI), เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand), บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)