Big Data School รับนักศึกษา  15 คนมาฝึกงานสองเดือนในช่วงปิดเทอม โดยโครงการนี้เป็นงานที่ IMC Institute จัดร่วมกับ ICE Solution สุดท้ายเราก็ได้รับนักศึกษามาจากที่ต่างๆทั้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลาดกระบัง พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ธุรกิจบัณฑิต หรือมาไกลๆจาก มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หรือนักศึกษาไทยในต่างประเทศอย่าง Wesleyan University โดยเราเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่วันที่  31 พฤษภาคม 2559