ไอซ์ โซลูชั่นส่ง iSFAผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการประกวด Thailand ICT Awards 2010 ในประเภท e-Logistic and Supply Chain จึงได้เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน TICTA Expo 2010 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งผลงานที่ผ่านเข้ารอบได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานผู้ซื้อภาคเอกชน อาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีที ซึ่งจะมีการประกาศรางวัลซอฟต์แวร์ที่ชนะเลิศในประเภทต่างๆ ร่วมกัน 16 ประเภทการแข่งขัน

โครงการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ หรือ Thailand ICT Awards (TICTA Awards) เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ที่ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 7 และได้สร้างชื่อเสียงแก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยคัดเลือกผลงานชนะเลิศแต่ละประเภทเข้าสู่เวทีการประกวดระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards ต่อไป