“ตอบแทนอย่างไรให้กระชากใจเซลล์”

งาน Sale Talk #3 “ตอบแทนอย่างไรให้กระชากใจเซลล์” เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555  ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการตอบรับจากผู้ที่สนใจในแวดวงธุรกิจด้านต่างๆ เป็นอย่างดี

และในครั้งนี้คุณสุหฤท สยามวาลา ได้กลับมาพร้อมกับการบอกเล่ากลเม็ดเคล็ดลับในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานขาย  เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับพนักงานขายด้วยการออกแบบค่าตอบแทนที่มีความยืดหยุ่นสูงและเป็นไปได้  และพร้อมกันนี้ยังได้แนะนำเทคนิคการเร่งยอดขายสุดท้ายปลายปี2555  ซึ่งยังอยู่บนคอนเซ็ป “เทคโนโลยีช่วยคุณได้”  งานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล  และบริษัทดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด