Sales Performance โซลูชั่นสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพของการขาย ให้สามารถบริหารเป้าการขาย (sales target) ได้อย่างเต็มที่ มาพร้อมเครื่องมือช่วยกระตุ้นงานขายและบริหารแรงจูงใจ (incentive) ที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี เพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจที่หลากหลาย สร้างความสำเร็จมาแล้วกับธุรกิจเครื่องเขียนยักษ์ใหญ่ระดับประเทศ รองรับการเข้าใช้งานของพนักงานขาย ในระดับ 50 คน ถึงองค์กรที่มีพนักงานขาย 1,000 คน ระบบประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ Sales Target เป็นการกระจายยอดการขายที่มาจาก Corporate Target ลงไปตามโครงสร้างทางการขายถึงระดับบุคคล อีกส่วนหนึ่งคือการบริหารเป้าหมายด้วยการสร้างแรงจูงใจในรูปแบบของ Incentiveชนิดต่างๆ ตัวระบบสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บบราวเซอร์ยอดนิยมอย่าง Mozilla Firefox, Safari และ Google Chrome ได้เป็นอย่างดี รองรับการทำงานบนอุปกรณ์พกพาขนาดหน้าจอที่เหมาะสม สามารถเลือกติดตั้งระบบหลักบนระบบปฏิบัติการ Linuxทั้งในรูปแบบ Server base และ Cloud base

วางเป้าการขายได้แม่นยำบนข้อมูลสถิติ

วางเป้าการขายจากระดับของ Corporate Target ซึ่งจะ Focus บนกลุ่มสินค้าเป็นหลัก กระจายลงสู่โครงสร้างการขายได้ถึงระดับบุคคล โดยอาศัยข้อมูลการขายย้อนหลังมาประมวลผลแล้วทำการกระจายเป้าการขายลงไปยังโครงสร้างการขายในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งตามช่องทางการขาย, เขตการขาย ลงไปจนถึงระดับพนักงานขาย ซึ่งข้อมูลที่กระจายเป้าการขายให้นั้นอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสถิติ และรองรับการปรับเปลี่ยนหากมีความต้องการ นอกจากนี้ระบบยังมีความยืดหยุ่นในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างการขายที่พร้อมให้ปรับเพิ่มลดระดับความซับซ้อนของโครงสร้างการขายให้เข้ากันได้กับธุรกิจทุกรูปแบบ

เป้าการขายไหนไม่ถึงกระตุ้นได้ทันที

กล่าวคือ หลังจากเห็นยอดขายที่เกิดขึ้นจริงในระบบแล้วพบว่าในรอบการขายนั้นๆ มีช่องทางการขายใดยังไม่ถึงเป้า ก็สามารถทำการปรับกลยุทธ์การขายด้วยการเปลี่ยนเงื่อนไขของ incentive ในรอบการขายต่อไปได้ทันที เพราะระบบถูกออกแบบให้สามารถกำหนดเงื่อนไขของการคำนวณ incentive ได้ในทุกระดับของโครงสร้างการขายตั้งแต่ระดับบนลงไปจนถึงระดับล่าง ทำให้สามารถกระตุ้นยอดขายได้อย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ความสามารถในการลงลึกถึงข้อมูล incentive ระดับบุคคล ทำให้เลือกที่จะสร้างเงื่อนไขในการสร้างแรงจูงใจในการขายได้อย่างอิสระ นอกจากนี้หากมีความต้องการกระตุ้นช่องทางการขายเขตการขายหรือสินค้าบางตัวเป็นการเฉพาะ สามารถทำการสร้างกลุ่มเพื่อกำหนด incentive แบบพิเศษได้

ยอดไม่ถึงเราช่วยได้

หลายครั้งที่พนักงานขายทำยอดการขายในแต่ละเดือนไม่ถึงเป้าการขาย ทำให้พลาดที่จะได้รับ incentive ในเดือนนั้นๆ ไปอย่างน่าเสียดาย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานขาย ระบบจึงทำการออกแบบเพื่อช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าว โดยมีการรับฝากยอดขายหรือที่เรียกว่า Bankingซึ่งสามารถกำหนดเงื่อนไขได้ว่าจะให้มีการฝากยอดขายได้จำนวนกี่เดือน เมื่อถึงเวลาที่กำหนดหรือเงื่อนไขสมบูรณ์ระบบจะทำการคำนวณ incentive ที่สะสมเอาไว้ให้เอง

ใช้งานง่ายเห็นยอดขายกันแบบรายวัน

ระบบมีการออกแบบหน้าจอที่สวยงามและแตกต่างกันออกไปตามสิทธิการใช้งานของพนักงานขายแต่ละระดับ ทำให้ง่ายต่อการติดตามยอดขายได้ทั้งในรูปแบบของทีมงานและส่วนตัว ซึ่งหน้าจอหลักจะแสดงยอดขายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าการขาย มีการแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและครบถ้วน ทำให้พนักงานขายทุกคนเห็นยอดการขายของตัวเองแบบรายวัน นอกจากนี้ยังมีส่วนของรายงานสำหรับผู้บริหารเพื่อติดตามดูภาพรวมของเป้าการขาย โดยสามารถเลือกดูได้ตามโครงสร้างการขายได้ว่า ขณะนี้ช่องทางการขายแบบใดยอดขายไปถึงไหนแล้ว เพื่อจะได้ปรับกลยุทธ์ในรอบการขายต่อไปได้ทันท่วงที