Simpli BAK for Virtualization คือทางออกสำหรับการสำรองเพื่อกู้กลับคืนของแอพพลิเคชั่นและข้อมูลที่ทำงานอยู่บนระบบเวอร์ชวลไลเซชั่น ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องของความเร็ว, ความยืดหยุ่น และความเชื่อถือได้ของระบบ  นี่คือครั้งแรกของการนำเรื่องของการ Backup รวมเข้ากับการ Replication เพื่อสร้างความสามารถให้กับการสำรองและปกป้องข้อมูลที่อยู่บนสภาพแวดล้อมการทำงานของ VMware vSphere และMicrosoft Hyper-V นอกจากนี้ยังเป็นการรวบรวมความสามารถด้านเทคโนโลยีของ Virtualization, Storageและ Cloud เข้าไว้ด้วยกันเพื่อรองรับเรื่องของ Recovery Time and Point Objectives (RTPO) ที่ใช้น้อยกว่า 15 นาที สำหรับทุกๆ ข้อมูลและแอพพลิเคชั่น แน่นอนว่าเป็นการรวมเรื่องของ high-speed recovery, data loss avoidance, verified protection, leveraged data และcomplete visibility ไว้อย่างสมบูรณ์

การกู้คืนข้อมูลอย่างรวดเร็ว (High-Speed Recovery)
– Instant VM Recovery : สามารถกู้คืน VM ในเวลาไม่ถึง 2 นาที
– Instant File-Level Recovery: สามารถกู้คืนข้อมูลของ Guest OSได้ในระดับไฟล์และโฟลเดอร์
– Veeam Explorer สำหรับ Microsoft Exchange, SharePoint, SQL Server และ Active Directory: สามารถกู้คืนข้อมูลเชิงลึกและใช้เวลาในการกู้ข้อมูลน้อย
– Veeam Explorer สำหรับ Snapshots ในStorage (เฉพาะ  Storage ของHP และ NetApp): ใช้เทคโนโลยี Veeam Explorer เพื่อทำการกู้ข้อมูลที่สำคัญจาก snapshots ของ storageได้อย่างรวดเร็ว

หลีกเลี่ยงการสูญหายของข้อมูล (Data Loss Avoidance)
– Backup จากSnapshots ของStorage (เฉพาะของHP และ NetApp): เพิ่มประสิทธิภาพของ snapshot ในstorage ด้วยการสร้างการสำรองข้อมูลความเร็วสูงจาก snapshot ของ storage
– EMC Data Domain Boost integration: แบ็คอัพเร็วขึ้น 50% และเพิ่มความเร็ว 10เท่า ในการแบ็คอัพไฟล์เต็มรูปแบบ
-Veeam Cloud Connect: ลดความเสี่ยงจากการสูญหายของข้อมูลโดยไม่ต้องลงทุนในการสร้างไซต์สำรอง
-End-to-end encryption: สร้างความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสข้อมูลทั้งข้อมูลที่กำลังใช้งานและข้อมูลที่ยังไม่ได้ใช้งาน
-Replication enhancements: เพิ่มประสิทธิภาพการทำไซต์สำรองด้วยการทำซ้ำผ่าน  WAN Accelerated, ทำซ้ำจากข้อมูลที่ทำการแบ็คอัพ และรองรับการสร้างไซต์ใหม่ในคลิ๊กเดียว
-2-in-1 backup and replication: ด้วยความสามารถในการสำรองและทำซ้ำข้อมูลในเวลาเดียวกันทำให้สามารถป้องกันข้อมูลได้แบบ Continuous Data Protection (Near-CDP)
-Built-in WAN Acceleration: ทำให้สามารถส่งข้อมูลที่สำรองไว้ผ่านระบบ WAN ได้เร็วถึง 50 เท่า
-Native tape support: รองรับการเก็บเข้าและนำมาใช้ของข้อมูลที่อยู่ในเทปมาใช้ได้ทุกครั้งที่ต้องการ

ระบบตรวจสอบการป้องกัน (Verified Protection)
-SureBackup and SureReplica: ตรวจสอบอัตโนมัติตลอดเวลาสำหรับการนำกลับมาใช้ของข้อมูลที่ทำการสำรองและข้อมูลที่ทำซ้ำ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานข้อมูล  (Leveraged Data)
-Virtual Lab: ช่วยตัดปัญหาเรื่องการติดตั้งและใช้งาน เนื่องจากสามารถทดสอบและแก้ปัญหาของแอพพลิเคชั่นต่างๆ บนสภาพแวดล้อมที่เหมือนกับการใช้งานจริง จึงทำให้ไม่กระทบกับระบบที่ใช้งานจริง

การควบคุมที่สมบูรณ์ (Complete Visibility)
– Centralized Management: ด้วยความสามารถของ Veeam Enterprise Manager ทำให้สามารถรวมแบ็คอัพเซิร์ฟเวอร์หลายตัวที่อยู่ในที่ต่างๆ มาบริหารจัดการผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์
-vSphere Web Client Plug-in: เชื่อมต่อกับความสามารถใหม่ของ VMware ทำให้สามารถเกาะติดการทำงานเรื่องการแบ็คอัพของ vSphere ต่างๆ ได้โดยตรง
-vCloud Director Integration: เชื่อมต่อการทำงานบนคลาวน์เข้ากับหน้าจอควบคุมการแบ็คอัพ

Supported Environments
VMware Infrastructure Platforms
-vSphere 5.x
vSphere 4.x
Hosts
-ESXi 5.x
-ESX(i) 4.x
Software
-vCenter Server 5.x (optional)
-vCenter Server 4.x (optional)
-vCloud Director 5.1, 5.5 (optional)
Virtual Machines
-All OSs supported by VMware
-Any application
-Any file system

Microsoft Infrastructure Platforms
-Windows Server 2012 R2
-Windows Server 2012
-Windows Server 2008 R2 SP1
Hosts
-Windows Server Hyper-V 2012 R2
-Windows Server Hyper-V 2012
-Windows Server Hyper-V 2008 R2 SP1
-Microsoft Hyper-V Server (free hypervisor)
Software
-Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 R2 (optional)
-Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 SP1 (optional)
-Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 SP1(optional)
Virtual Machines
-All OSs supported by Microsoft Hyper-V
-Any application
-Any file system