บริการนี้เกิดขึ้นจากความต้องการในการส่งอีเมลจำนวนมากมากพร้อมกันภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งการส่งอีเมลลักษณะนี้จะทำให้ Mail Server ต้องทำงานหนักอาจจะส่งผลทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งและรับอีเมลขององค์กร จึงมีแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการไปใช้บริการ Mail Server ภายนอกทำการส่งอีเมลลักษณะดังกล่าวแทน บริการนี้จะช่วยให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการส่งอีเมลที่มีเนื้อหาเหมือนกันในปริมาณมากได้ ไม่ว่าจะเป็นเป็นเรื่องของการลด traffic ของอีเมลในองค์กร, ความเสี่ยงในการโดน block domain จากการถูกจัดเรทว่าเป็น SPAM และเรื่องของการส่งอีเมลจำนวนมากให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด เราพร้อมให้บริการเรื่องนี้ในรูปแบบของ Cloud Service

SPAM Pass

จริงอยู่ว่าเรื่องของการส่งอีเมลจำนวนมากไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่ใครๆ ก็ส่งกันได้ แต่ว่าส่งอย่างไรไม่ให้ถูก block หรือถูกตีตราว่าเป็นคนส่ง SPAM Mail ที่ซิเรื่องใหญ่ เพราะถ้าถูก block แล้วจะส่งผลให้โดเมนที่ใช้ส่งอีเมลนั้นๆ จะไม่สามารถส่งผ่านไปยังผู้รับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นองค์กรหรือบริษัทฯ ที่ต้องติดต่อกับลูกค้าจำนวนมาก การถูก block อีเมลกลายเป็นเรื่องเสียหายระดับสูงกันเลยทีเดียว แต่ถ้าหากใช้บริการของเราในการส่งอีเมลรับรองได้เลยว่าไม่ว่าจะส่งอีเมลข้อความซ้ำๆ กันมากมายขนาดไหน ก็จะไม่ถูกตีความว่าเป็น SPAM อย่างแน่นอน อีเมลทุกฉบับจะส่งถึงลูกค้าได้อย่างแน่นอน

จำนวนมากขนาดไหนก็ส่งทัน

การส่งอีเมลจำนวนมากๆ พร้อมกัน ต้องอาศัยศาตร์และศิลป์ในการส่ง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโดเมนที่ทำการส่ง จำนวนอีเมลที่จะทำการส่งในแต่ละช่วงเวลา ขนาดของไฟล์แนบที่ส่งไปพร้อมกับอีเมล ทุกอย่างที่กล่าวมาเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดว่าอีเมลทุกฉบับจะส่งถึงลูกค้าได้อย่างปลอดภัยและทันเวลาที่กำหนดหรือไม่ จากประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอีเมลมาอย่างยาวนานทำให้มั่นใจได้ว่าบริการส่งอีเมลของเราจะทำการส่งได้ทันเวลาที่กำหนดไม่ว่าจะส่งอีเมลจำนวนมากมายขนาดไหนก็ตาม

หมดกังวลเรื่อง traffic

หลายองค์กรประสบปัญหาเรื่องของ traffic ในการส่งอีเมล เพราะเมื่อไรก็ตามที่มีการส่งอีเมลจำนวนมหาศาลถึงลูกค้าก็อาจจะส่งผลให้การส่งอีเมลอื่นๆ ที่เป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนกว่าพลอยล่าช้าไปด้วย ตัดปัญหากวนใจในเรื่องนี้ออกไปเลย แล้วมาใช้บริการของเราในการส่งอีเมลจำนวนมากอย่าง newsletter รายเดือน, โปรโมชั่นรายเดือน หรืออีเมลอื่นๆ ที่ไม่ใช่การใช้งานในชีวิตประจำวัน มาให้เราดูแลเทนแล้วปล่อยให้ Mail Server ของคุณทำงานที่ควรจะทำต่อไป เรื่องใช้ traffic เยอะๆ ส่งให้เราเป็นคนจัดการ

ประหยัดค่าใช้จ่าย

คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เครื่องมือสำหรับทำการส่งอีเมลจำนวนมากมีอยู่มากมาย แต่ถ้าองค์กรของคุณมีความถนัดและกำลังคนที่พร้อมจะทำงานในเรื่องของการออกแบบหน้าตาของอีเมลอยู่แล้ว การจะไปเลือกใช้เครื่องมือเหล่านั้นก็เหมือนกับการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า นอกจากนี้เครื่องมือบางตัวเน้นแต่การใช้งานที่ง่ายหน้าตาที่สวยงามแต่ละเลยเรื่องของงานหลังบ้านที่สำคัญอย่างเรื่องของการบริหารจัดการส่งอีเมลก็มีให้เห็น หากหันมาใช้บริการของเรารับรองว่าประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้อย่างมากมาย เพราะไม่ต้องทำการซื้อระบบใดๆ เพิ่ม งานออกแบบก็ยกให้เป็นเรื่องของมืออาชีพในองค์กรของคุณ ส่วนเรือ่งส่งอีเมลก็ยกให้เป็นเรื่องของเรา