SELL OUT คือ โซลูชั่นสำหรับตอบโจทย์ความต้องการเรื่องของการรายงานยอดขายที่เกิดขึ้นจริง ณ จุดขาย เนื่องจากปัจจุบันยังพบว่า มีการสรุปยอดขายของ sell out เป็นแบบรายเดือน ทำให้ข้อมูลที่ได้มาไม่สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการขายและผลิตสินค้าได้อย่างเหมาะสม โซลูชั่นนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทำให้พนักงานขายหน้าร้านสามารถทำรายงานการขายได้แบบเรียลไทม์ ระบบสร้างความสำเร็จมาแล้วอย่างมากมายให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อความงามชื่อดังระดับโลก ระบบประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ เว็บแอพพลิเคชั่นซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับการแสดงผลรายงานภาพรวมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขายเหมาะสำหรับผู้บริหารฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด อีกส่วนหนึ่งคือโมบายล์แอพพลิเคชั่นสำหรับพนักงานขายหน้าร้านใช้สำหรับทำรายงานการขายผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน ระบบสามารถทำงานร่วมกับเว็บบราวเซอร์ยอดนิยมอย่าง Mozilla Firefox และ Google Chrome ได้เป็นอย่างดี ส่วนของโมบายล์แอพพลิเคชั่นรองรับการทำงานบนระบบระบบปฏิบัติการ Android

ส่งยอด SELL OUT แบบเรียลไทม์

ระบบถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานขายหน้าร้านอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะเรื่องของข้อมูลสำหรับการขายไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่หรือราคาใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง พนักงานขายจะมีข้อมูลล่าสุดก่อนทำการขาย และเมื่อทำการขายเสร็จแล้วพนักงานขายสามารถทำรายงานการขายได้ทันที จากเดิมที่ต้องทำรายงานสรุปยอดขายตามช่วงเวลา ทั้งหมดที่กล่าวมาพนักงานขายหน้าร้านสามารถทำงานผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนทำให้มีความคล่องตัวสูงในการทำงาน นอกจากนี้แอพพลิเคชั่นยังรองรับการเรียกดูข้อมูลการขายย้อนหลังได้อีกด้วย

วางแผนการขายสินค้าจากข้อมูลจริง

ข้อมูล sell out ถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญมาก เพราะนี่คือข้อมูลของการขายสินค้าที่เกิดขึ้นจริงในช่องทางและช่วงเวลาต่างๆ นำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในวางแผนเกี่ยวกับสินค้าหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม, ช่วงเวลาในการขายที่เหมาะสม, แนวโน้มความต้องการสินค้าของผู้บริโภค และการวางแผนอนาคตของสินค้า ร่วมไปถึงการวางแผนในการผลิตเพื่อไม่ให้สินค้าขาดหรือล้นตลาด ข้อมูลจากระบบจะช่วยให้การตัดสินใจในเรื่องเหล่านี้ทำได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น เนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง ณ เวลานั้น ทำให้เพิ่มโอกาสทางการขายได้ก่อนคู่แข่ง

กระจายสินค้าได้ถูกช่องทาง

หากผู้บริหารได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ sell out ในเวลาที่รวดเร็วขึ้น ย่อมสามารถปรับเปลี่ยนแผนในการกระจายสินค้าได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น การย้ายสินค้าจากร้านหนึ่งไปยังอีกร้านหนึ่งสามารถทำได้อย่างรวดเร็วบนข้อมูลอ้างอิงจากยอดขายที่สรุปได้เร็วขึ้นในระดับวันต่อวัน ทำให้แก้ปัญหาเรื่องสินค้าขาดตลาดได้ เนื่องจากสามารถตัดสินใจโอนสินค้าจากช่องทางที่พบว่ายอดขายไม่ดีมายังช่องทางที่ขายดีกว่าได้ ซึ่งทำให้การบริหารจัดการสต็อกสินค้าเป็นไปในทางที่ดีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ดูภาพรวมแล้วประเมินได้ทันที

ด้วยความสามารถของระบบที่รองรับการแสดงผลของรายงานการขายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการรายงานตามร้านค้าและตามชนิดสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถนำเอาข้อมูลที่ได้จากระบบเกี่ยวกับประวัติการขายของพนักงานขายหน้าร้านแต่ละคน ไปทำการวิเคราะห์ในเรื่องของ performance ซึ่งจะนำไปสู่การประเมินผลเรื่องของ incentive ได้อีกด้วย ซึ่งข้อมูลจากรายงานต่างๆ นี้ถูกออกแบบเอาไว้สำหรับผู้บริหารเรียกดูข้อมูลในหลายมิติเพื่อประกอบการตัดสินใจ