Simpli TRANSFER เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการขนย้ายไฟล์ขนาดใหญ่ มีความสามารถในการบริหารจัดการไฟล์ที่ส่งเข้ามาในรูปแบบที่หลากหลาย ให้อยู่ในระบบที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเลือกใช้ไฟล์ต่างๆ ได้อยางเป็นระบบ ภายในเวลาอันรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อความต้องการ มาพร้อมกับการเพิ่มความสามารถในการส่งไฟล์ความเร็วสูง เพื่อทำให้ข้อมูลส่งถึงปลายทางได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว โซลูชั่นสำหรับการรับและส่งไฟล์ขนาดใหญ่ที่ทำงานอยู่บนเทคโนโลยีที่ถือว่าเป็น next Generation ของการขนย้ายข้อมูลภายใต้เทคโนโลยีชื่อ “FASP” จะทำให้ทำการโอนถ่ายไฟล์ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ภาพ, ไฟล์เสียง, ไฟล์วิดีโอ หรือไฟล์ขนาดใหญ่ชนิดอื่น ได้อย่างรวดเร็ว รองรับการทำงานผ่านทางเว็บบราวเซอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์และโมบายล์แอพพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟน สามารถทำงานร่วมกับเว็บบราวเซอร์ยอดนิยมอย่าง Mozilla Firefox และ Google Chrome ได้เป็นอย่างดี

เปิดโลกใหม่ของการส่งไฟล์ขนาดใหญ่

ด้วยความสามารถของอุปกรณ์บันทึกข้อมูลรูปแบบต่างๆ ในปัจจุบัน พร้อมที่จะทำให้เกิดไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้นตลอดเวลา บวกกับความต้องการในหลากหลายอุตสาหกรรมที่ต้องการส่งแฟ้มข้อมูลขนาดใหญ่ไปมามากขึ้น ทำให้การส่งไฟล์ในรูปแบบเดิมไม่สามารถตอบสนองความต้องการในเรื่องของความต่อเนื่องและความเร็วในการส่งข้อมูลได้ Simpli TRANSFER ถุกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์เรื่องการส่งข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความต่อเนื่องบนความเร็วที่เหนือกว่าวิธีการส่งไฟล์ทุกแบบที่เคยมีมา

ขนาดไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

จากเดิมเรื่องของขนาดของไฟล์ที่จะทำการส่งและรับกันไปมามีเรื่องสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงอยู่เสมอก็คือเรื่องของขนาด หากทำการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ ความเสี่ยงที่จะตามมาก็คือโอกาสที่ส่งไฟล์ไม่สำเร็จมีสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระบบเน็ตเวิร์คไม่เสถียรจึงมักจะทำการแก้ปัญหาด้วยการลดขนาดของไฟล์ก่อนทำการส่ง ซึ่งไม่เหมาะกับงานบางอย่างที่ต้องการไฟล์ขนาดใหญ่ในการทำงาน นับจากนี้ไปเรื่องขนาดของไฟล์จะไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป เพราะสามารถส่งไฟล์แบบ Unlimited file sizeได้อย่างต่อเนื่องและครบถ้วนบนความเร็วที่มากกว่าเดิม

ลืมวิธีส่งไฟล์แบบเก่าไปได้เลย

หลายองค์กรคุ้นชินกับการส่งไฟล์ผ่านทาง FTP แต่การใช้งานแบบนี้ผู้ใช้งานต้องมีทักษะทางด้านไอทีอยู่ไม่น้อยจึงจะสามารถทำงานได้ดี เพราะต้องคอยเช็คอยู่เป็นระยะว่าไฟล์ที่่ทำการส่งปลายทางได้รับแล้วหรือยัง และต้องคอยถามกันอีกว่าได้รับแล้วเปิดใช้งานได้อย่างที่ต้องการหรือไม่ เปลี่ยนมาใช้ระบบของเราที่เป็นการส่งไฟล์ที่มั่นใจได้เลยว่าไฟล์ส่งถึงผู้รับแน่นอน และมั่นใจได้ว่าไฟล์ที่ได้รับมีความสมบูรณ์พร้อมใช้ ลดขั้นตอนในการติดต่อสื่อสารที่ไม่จำเป็น แล้วเปลี่ยนให้ระบบเป็นฝ่ายแจ้งเตือนทั้งฝั่งผู้รับและผู้ส่งกันดีกว่า

บริหารจัดการแบนด์วิธได้อย่างอิสระ

องค์กรที่ทำการส่งข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมากมักจะประสบกับปัญหาเรื่องของแบนด์วิธในการใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่เสมอ หลายครั้งต้องหลีกเลี่ยงไปทำการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ในช่วงเวลาที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตน้อยอย่างตอนกลางคืนหรือหลังเลิกงานซึ่งเป็นการแก้ปัญหาได้เพียงบางส่วนเท่านั้น Simpli TRANSFER มีความสามารถในการบริหารจัดการแบนด์วิธที่จะทำการส่งในระดับไฟล์ กล่าวคือสามารถกำหนดได้ว่าไฟล์ที่จะทำการส่งจะสามารถใช้แบนด์วิธขนาดเท่าใด ทำให้การบริหารแบนด์วิธเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมตลอดเวลา