ระบบที่จะทำให้ข้อมูลของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่กำลังจะกลายเป็นลูกค้ากลับมามีชีวิตอีกครั้ง เพราะทุกข้อมูลจะถูกนำมาวิเคราะห์และใช้งานอย่างถูกต้องมากที่สุด ช่วยให้องค์กรมองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนของการขาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานขายด้วยการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และปรับกระบวนการทำงานให้รวดเร็วขึ้น ส่วนผู้บริหารก็สามารถมองเห็นความก้าวหน้าของธุรกิจที่กำลังเกิดขึ้น นำไปสู่การปรับกลยุทธ์เพื่อแก้ไขและการประเมินความสามารถของพนักงานขายได้ทั้งทีมและลงไปถึงระดับบุคคล

สนับสนุนทีมบริหารด้วยข้อมูลเชิงลึก

ผู้บริหารสามารถประเมินผลความสำเร็จของธุรกิจด้านการขาย ได้จากข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ ทำให้สามารถประเมินสถานะการณ์ของธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อตัดสินใจแก้ไขเรื่องการขายได้อย่างทันท่วงที ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกนำเสนอในรูปแบบของรายงานและข้อมูลเชิงสถิติที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ อีกทั้งสามารถติดตามประสิทธิภาพการทำงานด้านการขายแบบลงลึกถึงความคืบหน้าของพนักงานขายที่กำลังทำงานกับลูกค้ารายต่างๆ ว่าอยู่ในขั้นตอนใด นั่นหมายถึงสามารถติดตามการทำงานของพนักงานขายในแต่ละมิติได้แบบเรียลไทม์

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการลดขั้นตอนการทำงาน

ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถเข้าถึงข้อมูลการขายของพนักงานแต่ละคนได้อย่างละเอียด ทำให้สามารถรับรู้ถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น และทำการช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันที ซึ่งความสามารถในการติดตามการทำงานได้อย่างรวดเร็วเกิดจากข้อมูลสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ของระบบ กล่าวคือเครื่องมือในการบริหารพนักงานขายมาพร้อมระบบแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุกรณ์สำคัญที่กำลังเกิดขึ้น อีกทั้งมีระบบช่วยในขั้นตอนการขออนุมัติที่เกี่ยวกับการขาย ทำให้สามารถวัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานขายแต่ละคนได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ระบบยังช่วยให้พนักงานขายทำการเข้าถึงข้อมูลสำคัญของลูกค้าผ่านทางอุปกรณ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะอยู่ในออฟฟิศหรือข้างนอก

วิเคราะห์งานขายได้อย่างลึกซึ้ง

ระบบช่วยการทำงานในทุกขั้นตอนของงานขาย นั่นหมายถึงสามารถทำการบริหารทุก opportunity ที่เพิ่มเข้ามาในระบบได้อย่างเต็มรูปแบบ สร้างการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานขายอย่างใกล้ชิดผ่านทางระบบ เพิ่มความคล่องตัวในการทำงานสามารถวิเคราะห์ปัญหาในเรื่องของopportunity ที่มีอยู่ว่าจะทำการปิดได้เมื่อไรและจะปิดได้ด้วยมูลค่าเท่าใด รวมไปถึงการมองเห็นภาพรวมของธุรกิจว่าตอนนี้ทีมขายทำงานได้ตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อะไรคือดีลใหญ่ที่สุดที่ธุรกิจกำลังจะได้รับ หรือแม้แต่ดูได้ว่าช่วงเวลานี้พนักงานขายคนไหนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนำไปสู่การวัดผลการทำงานของทีมงาน

สนับสนุนการทำงานฝ่ายการตลาดและฝ่ายบริการลูกค้า

จากข้อมูลของลูกค้าที่มีการออกแบบการเก็บบันทึกอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาทำการวิเคราะห์แล้วส่งต่อไปยังฝ่ายการตลาดเพื่อนำไปสนับสนุนในเรื่องของการเพิ่มโอกาสให้กับสินค้าที่กำลังทำตลาดอยู่ได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย ส่วนอีกมุมหนึ่งคือข้อมูลสำคัญของลูกค้าในปัจจุบันจะช่วยให้ฝ่ายบริการลูกค้าสามารถให้บริการที่ดีเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสในการซื้อสินค้าซ้ำหรือซื้อสินค้าเพิ่มเติมในกลุ่มอื่นได้