โซลูชั่นนี้เกิดจากการนำเอากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกมารวมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อทำให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Smart Export ประกอบไปด้วยการทำงานที่ครอบคลุมส่วนต่างๆ หลายส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการขาย ส่วนที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการติดตามสินค้าที่ทำการจองและสั่งผลิตไปจนถึงการจัดเรียงสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อเข้าสู่ขบวนการโลจิสติกส์ การใช้งานระบบอยู่ในรูปแบบที่สะดวกสบายผ่านทางเว็บบราวเซอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้ใช้งานมีความคล่องตัวสูงสามารถทำงานร่วมกับเว็บบราวเซอร์ยอดนิยมอย่าง Mozilla Firefox และ Google Chrome ได้เป็นอย่างดี

เปิดยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ครั้งแรก

ปัญหาหลักของการขายสินค้าส่งออกคือเรื่องของจำนวนสินค้าที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงสูงถ้าไม่มากเกินไปก็น้อยเกินไปเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจองตู้คอนเทนเนอร์ หากสินค้าในแต่ละออร์เดอร์มีมากเกินความจุก็ต้องเพิ่มจำนวนตู้ที่จะใช้ ในทางกลับกันถ้าจำนวนสินค้าน้อยเกินไปก็จะทำให้พื้นที่ในตู้เสียเปล่า ทำให้เกิดความไม่คุ้มค่าในการขนส่ง ถ้าพนักงานขายสามารถคำนวณพื้นที่ที่ต้องการใช้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ย่อมนำไปสู่การเพิ่มยอดขายสินค้าได้ทันทีที่พบว่ายังมีพื้นที่สำหรับเพิ่มสินค้าเข้าไปในคอนเทนเนอร์ได้ ทำให้ทุกออร์เดอร์ที่คอนเฟิร์มกับลูกค้าเป็นยอดขายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

เพิ่มยอดขายได้ก่อนไม่ต้องรอปิดตู้

ปัญหาอีกอย่างที่เกิดขึ้นสำหรับสินค้าส่งออกก็คือกรณีที่สินค้าที่ทำการจองหรือสั่งผลิตไม่ได้จำนวนตามที่เปิดการขายไป แน่นอนว่าย่อมทำให้เกิดพื้นที่ว่างในคอนเทนเนอร์ และส่วนใหญ่จะรู้ว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็ใกล้วันที่ต้องทำการส่งสินค้าแล้ว ทำให้การเปิดออร์เดอร์เพิ่มเป็นไปด้วยความยากลำบากและอาจจะทำการเปิดไม่ทัน แต่ถ้าพนักงานขายมีระบบที่คอยตรวจสอบว่าสถานะสินค้าที่จองและสั่งผลิตไว้ยังเป็นปกติอยู่หรือมีการเปลี่ยนแปลง ย่อมทำให้พนักงานขายสามารถทำการเปิดออร์เดอร์สินค้าตัวอื่นเพิ่มเติมได้ในกรณีที่สินค้าที่จองไว้ไม่ได้ครบตามจำนวน ทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานขายจะมีเวลาเพียงพอในการเพิ่มยอดขายก่อนที่จะเกิดการส่งสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์

ลดต้นทุนในทุกขั้นตอน

ในการขายสินค้าส่งออกจะประกอบไปด้วยขั้นตอนมากมายและเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย หากขาดระบบจัดการที่ดีย่อมทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากมาย ซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น แต่เมื่อนำเอาระบบบริหารจัดการเรื่องการขายเข้ามาใช้จะสามารถลดต้นทุนที่ไม่ควรจะเกิดเหล่านั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรวดเร็วในการเปิดและปิดออร์เดอร์ของพนักงานขาย ขั้นตอนการติดตามจำนวนสินค้าทั้งที่ทำการจองและสั่งผลิต รวมไปถึงขั้นตอนประมาณการและคาดการณ์การนำสินค้าเข้าจัดเรียงในคอนเทนเนอร์ หากไม่มีระบบที่คอยบริหารจัดการที่ดียอมทำให้เกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็นจำนวนมากได้ นี่ยังไม่รวมเรื่องของเอกสารที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการทำงาน

ลดความผิดพลาดของทุกขั้นตอน

ด้วยความสามารถของระบบจะทำให้ทุกๆ การสั่งซื้อเป็นการสั่งซื้อที่คุ้มค่าที่สุดในเรื่องของการขนส่ง เนื่องจากพนักงานขายสามารถนำเอาจำนวนสินค้าในแต่ละ order มาคำนวณพื้นที่ของตู้คอนเทนเนอร์ที่จะใช้ในการขนส่งได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกการสั่งซื้อจะมีจำนวนสินค้าที่คุ้มค่าที่สุดเสมอ นอกจากนี้พนักงานขายยังสามารถติดตามความคืบหน้าเรื่องของจำนวนสินค้าที่ทำการจองผ่านทางระบบได้อีกด้วยทำให้พนักงานขายทราบถึงระยะเวลาที่สินค้าจะพร้อมส่งได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ต้องทำการสั่งซื้อหรือต้องทำการผลิต นอกจากนี้พนักงานขายยังสามารถทำการเพิ่ม order ใหม่เข้าไปในระบบได้อย่างต่อเนื่อง หากพบว่ายังมีพื้นที่ในตู้คอนเทนเนอร์เหลือพอสำหรับสินค้าอื่นทำให้สามารถผลักดันการขายสินค้าชนิดอื่นเพิ่มเติมได้